Auras.ca - Download the EBook AurasInformational Site Network Informational
Privacy


A Man Dancing With The Fairies For Three Days






Category: FAIRY DANCES.

Source: Welsh Folk-lore

Y mae chwedl go debyg am le o'r enw Llyn-y-Ffynonau. Yr oedd yno rasio
a dawnsio, a thelynio a ffidlo enbydus, a gwas o Gelli Ffrydau a'i ddau
gi yn eu canol yn neidio ac yn prancio mor sionc a neb. Buont wrthi hi
felly am dridiau a theirnos, yn ddi-dor-derfyn; ac oni bai bod ryw wr
cyfarwydd yn byw heb fod yn neppell, ac i hwnw gael gwybod pa sut yr oedd
pethau yn myned yn mlaen, y mae'n ddiddadl y buasai i'r creadur gwirion
ddawnsio 'i hun i farwolaeth. Ond gwaredwyd of y tro hwn. This in
English is as follows:--

There is a tale somewhat like the preceding one told in connection with
a place called Llyn-y-Ffynonau. There was there racing and dancing, and
harping and furious fiddling, and the servant man of Gelli Ffrydau with
his two dogs in their midst jumping and dancing like mad. There they
were for three days and three nights without a break dancing as if for
very life, and were it not that there lived near by a conjuror, who knew
how things were going on, without a doubt the poor creature would have
danced himself to death. But he was spared this time.

The next tale I received from Mr. David Lloyd, schoolmaster,
Llanfihangel-Glyn-Myfyr, and he heard it in that parish.





Next: A Harper And The Fairies

Previous: The Fairies Threw Dust Into A Man's Eyes Who Saw Them Dance



Add to Informational Site Network
Report
Privacy
ADD TO EBOOK


Viewed 2308