Informational Site NetworkInformational Site Network
Privacy
 


Satan Playing Cards On Rhyd-y-cae Bridge_ _pentrevoelas


Category: STORIES OF SATAN, GHOSTS, ETC.

Source: Welsh Folk-lore

Gwas yn y Gilar a phen campwr ei oes am chwareu cardiau oedd Robert
Llwyd Hari. Ond wrth fyn'd adre' o Rhydlydan, wedi bod yn chwareu yn nhy
Modryb Ann y Green, ar ben y lou groes, daeth boneddwr i'w gyfarfod, ag
aeth yn ymgom rhyngddynt. Gofynodd y boneddwr iddo chware' match o
gardiau gydag e. 'Nid oes genyf gardian,' meddai Bob. 'Oes, y mae genyt
ddau ddec yn dy bocet,' meddai'r boneddwr. Ag fe gytunwyd i chware'
match ar Bont Rhyd-y-Cae, gan ei bod yn oleu lleuad braf. Bu y
boneddwr yn daer iawn arno dd'od i Blas Iolyn, y caent ddigon o oleu yno,
er nad oedd neb yn byw yno ar y pryd. Ond nacaodd yn lan. Aed ati o
ddifrif ar y bont, R. Ll. yn curo bob tro. Ond syrthiodd cardyn dros y
bont, ac fe edrychodd yntau i lawr. Beth welai and carnau ceffyl gan y
boneddwr. Tyngodd ar y Mawredd na chwareuai ddim chwaneg; ar hyn fe aeth
ei bartner yn olwyn o dan rhyngddo a Phlas Iolyn, ac aeth yntau adre' i'r
Gilar. The English of the tale is as follows:--

Robert Llwyd Hari was a servant in Gilar farm, and the champion card
player of his day. When going home from Rhydlydan, after a game of cards
in Aunty Ann's house, called the Green, he was met at the end of the
cross-lane by a gentleman, who entered into conversation with him. The
gentleman asked him to have a game of cards. I have no cards, answered
Bob. Yes you have, you have two packs in your pocket, answered the
gentleman. They settled to play a game on the bridge of Rhyd-y-Cae, as
it was a beautiful moonlight night. The gentleman was very pressing that
they should go to Plas Iolyn, because they would find there, he said,
plenty of light, although no one was then living at the place. But Bob
positively refused to go there. They commenced the game in downright
good earnest on the bridge, R. Ll. winning every game. But a card fell
over the bridge into the water, and Bob looked over, and saw that the
gentleman had hoofs like a horse. He swore by the Great Being that he
would not play any longer, and on this his partner turned himself into a
wheel of fire, and departed bowling towards Plas Iolyn, and Bob went
home to Gilar.

Next: Satan Snatching A Man Up Into The Air

Previous: Satan Playing Cards At A Merry MeetingAdd to del.icio.us Add to Reddit Add to Digg Add to Del.icio.us Add to Google Add to Twitter Add to Stumble Upon
Add to Informational Site Network
Report
Privacy
SHAREADD TO EBOOK


Viewed 1820