Ysbryd Ystrad Fawr

Yr oedd Ysbryd yn Ystrad Fawr, ger Llangwm, yn arfer ymddangos ar

brydiau ar lun twrci, a'i gynffon o'i amgylch fel olwyn troell. Bryd

arall, byddai yn y coed, nes y byddai y rhai hyny yn ymddangos fel pe

buasent oll ar dan; bryd arall, byddai fel ci du mawr yn cnoi

asgwrn.--Y Gordofigion, p. 106.Ystrad Fawr Ghost in English is as follows:--There was a Ghost at Ystrad Fawr, near Llangwm, that was in the habit of

appearing like a turkey with his tail spread out like a spinning wheel.

At other times he appeared in the wood, when the trees would seem as if

they were on fire, again he would assume the shape of a large black dog

gnawing a bone.

Yr Ellyll Dan Or Goblin Fire Another Time' facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Feedback